Company formation

We are providing services and assistance in company formation in Slovakia. Set up company in Slovakia.
More information

Ready made companies

Yo can do business within 4 hours. We have ready-made companies with VAT registration on stock.
More information

Corporate services

We provide effective administrative services and assistance in managing your companies. Contact us for more informations.
More information

Virtual office

Affordable registration office at the prestigious address in the city center of Bratislava. Online tracking of shipments. Lost shipments never again.
More information

Contact us

Meno a Priezvisko

Emailová adresa

Predmet správy

Text správy

Ready made companies with VAT registration from 2.500,- EUR

Special offer: Order virtual office for 1 year and buy ready-made company registered to VAT only fo 2.500,- EUR

Back to Top
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).