Ako prebieha predaj ready made spoločnosti v 7 krokoch

1. Prejavenie záujmu o kúpu ready made spoločnosti

Klient nás kontaktuje či už osobne alebo telefonicky a prejaví záujem o kúpu spoločnosti. Dohodneme si s vami konzultáciu.

2. Úvodná konzultácia

Klient nám predostrie svoju predstavu a požiadavky na kupovanú spoločnosť. (počet spoločníkov, žiadané predmety činnosti, požiadavky na obchodné meno, sídlo atď…) Zistíme potreby nášho klienta, navrhneme mu vhodné riešenie a informujeme ho o postupe, podmienkach a cene služieb.

3. Dodanie podkladov klientom

Klient nám dodá všetky poterebné podklady k vypracovanniu prevodovej dokumentácie (údaje spoločníkov, konateľov, obchodné meno, adresu sídla, predmety podnikania …)

4. Vypracovanie prevodovej dokumentácie právnikom

Zabezpečíme vypracovanie kompletnej prevodovej dokumentácie k predaju ready made spoločnosti kvalifikovaným odborníkom – právnikom.Vypracovanie dokumentov zabezpečíme do 24 hodín !

5. Stretnutie a podpis dokumentov

Podpis prevodovej dokumentácie sa môže konať u akéhokoľkvek notára v SR. Dokumentáciu môžeme podpísať u spoluporacujúceho notára alebo vám ju môžeme zaslať na podpis poštou. Ak vám dokumenty zašleme na podpis poštou – zašleme Vám aj inštrukcie k správnemu overeniu dokumentov. Po podpise dokumentov nám ich zašlete na našu adresu.

6. Zápis zmien do Obchodného registra
  • zabezpečíme súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu (5 pracovných dní)
  • v prípade doplnenia predmetov podnikania zabezpečíme vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zaplatíme správny poplatok, prevezmeme osvedčenie – trvá 5 pracvoných dní
  • podáme návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do Obchodného registra
  • zaplatíme súdny poplatok
  • vyzdvihneme potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra (7 pracovných dní )
  • oznámime zmeny daňovému úradu
7. Odovzdanie ready made dokumentácie

Zabezpečíme doručenie kompletnej dokumentácie na Vašu adresu. Dokumenty si odovzdáme či už na osobnom stretnutí alebo Vám ich zašleme kuriérom.

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.