Cenník

Cenník služieb spoločnosti ADVISON s.r.o.

 Predaj ready made spoločností Cena
Ready made s.r.o. neplatiteľ DPH od 599,- EUR
Ready made s.r.o. platiteľ DPH od 2.500,- EUR
Virtuálne sídlo spoločnosti v Bratislave 1 Cena
Virtuálne sídlo Tallerova 4 – BASIC od 24,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Tallerova 4 – STANDARD od 30,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Tallerova 4 – EXCLUSIVE od 44,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo spoločnosti v Bratislave 3 Cena
Virtuálne sídlo Račianska 88 B – BASIC od 20,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Račianska 88 B – STANDARD od 26,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Račianska 88 B – EXCLUSIVE od 40,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo spoločnosti v Bratislave 1 Cena
Virtuálne sídlo Zámocká 3 – BASIC od 28,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Zámocká 3 – STANDARD od 34,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Zámocká 3 – EXCLUSIVE od 48,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo spoločnosti v Bratislave 2 Cena
Virtuálne sídlo Košická 52 A – BASIC od 23,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Košická 52 A – STANDARD od 29,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Košická 52 A – EXCLUSIVE od 43,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo spoločnosti v Bratislave 1 Cena
Virtuálne sídlo Námestie SNP 23 – BASIC od 44,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Námestie SNP 23 – STANDARD od 52,- EUR / mes.
Virtuálne sídlo Námestie SNP 23 – EXCLUSIVE od 64,- EUR / mes.

* Nie sme platcami DPH / Cenník služieb platný od 22.06.2020 /

 * © 2020 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).

Späť na začiatok
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).