Čo je to ready made s.r.o. spoločnosť?

Čo je to ready made s.r.o. ?

Spoločnosť ready made s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja klientom. Ready made s.r.o. nikdy nevykonávala žiadnu činnosť  a je riadne zapísaná v Obchodnom registri. Má pridelené DIČ a splatené základné imanie v plnom rozsahu.

Výhody ready made s.r.o.

  • splatené základné imanie s.r.o. vo výške 5 000 ,- , nemáte tak povinnosť dokladovať 5 000,- základné imanie s.r.o.  pri založení spoločnosti
  • v mene ready made s.r.o. môžete konať v priebehu pár hodín, ušetríte tak viac než 25 dní času
  • garancia čistoty firmy

Na čo si dať pozor pri kúpe ready made spoločnosti ?

Kupujúci by si mal vyžiadať hlavne potvrdenia o bezdĺžnosti spoločnosti. Je štandard aby boli riziká ošetrené v zmluve o prevod eobchondého podielu minimálne formou vyhlásení prevodcu o čistote ready made spoločnosti. Spoločnosť by nemala mať žiadne podiely v iných spoločnostiach, akcie, iné majetkové práva, s ktorými môžu byť  spojené povinnosti. Ako prostriedok k minimalizovaniu rizika može byť kupujúcim požadované prehlásenie o pristúpení k záväzkom spoločnosti, ktoré by sa mohli objaviť v budúcnosti.

Cena ready made spoločnosti.

Cena ready made spoločnosti neplatcu DPH sa pohybuje od 500,-  do 800,- EUR. Niektoré spoločnosti ponúkajú aj nižšiu cenu avšak často si zvyknú účtovať navyše poplatky za prevod spoločnosti a cena sa tak môže navýšiť pokojne aj o ďalších 200,- EUR. Cena platcov DPH je od 3.000,- do 5.000,- EUR.

Ako rýchlo možno pracovať s ready made spoločnosťou?

Kupujúci bežne môže konať v mene ready made s.r.o. už v deň podpisu prevodovej dokumentácie nakoľko sa konateľom stáva už rozhodnutím valného zhromaždenia o vymenovaní do funkcie – zápis konateľstva do Obchodného registra má len deklaratórny charakter a potvrdzuje už stav v zápisnici. Spoločníkom spoločnosti sa však stáva kupujúci až zápisom do Obchodného registra.

 

ZOZNAM READY MADE SRO našej spoločnosti už od  599,- EUR neplatca DPH.