Daňová licencia v kocke. Ako sa legálne vyhnúť daňovej licencii?

Čo sú to daňové licencie ?

Daňová licencia je v podstate minimálna výška dane, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť (a to aj v prípade ak vykázal daňovú stratu). Jednoducho povedané: Ak vám v daňovom priznaní výjde nižšia daň z príjmu ako je výška daňovej licencie budete povinný zaplatiť daňovú licenciu.  Ak Vám v daňovom priznaní výjde platiť vyššia daň z príjmu ako je výška daňovej licencie – budete platiť daň, ktorá Vám vyšla v daňovom priznaní. Daňová licencia je tak minimálnou daňou, ktorú bude musieť podnikateľ (spoločnosť) zaplatiť za to, že podniká. 

Kto je povinný platiť daňové licencie a v akej výške?

Daňovník Výška daňovej licencie
Neplatiteľ DPH s tržbami do 500 000,- EUR 480 ,- EUR
Platiteľ DPH s tržbami do 500 000,- EUR 960,- EUR
Daňovník s tržbami nad 500 000,- EUR 2 880,- EUR

Kto je oslobodený od platenia daňovej licencie?

  • živnostníci
  • daňovník v roku v ktorom si založí firmu, nebude platiť daňovú licenciu
  • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie,
  • daňovník s právnou formou verejno-obchodná spoločnosť,
  • Národná banka Slovenska
  • Fond národného majetku SR
  • daňovník v konkurze a likvidácii
  • daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
Ako sa legálne “vyhnúť” plateniu daňovej licencie?

V prípade, že spoločnosť “spí” a vy ju aktívne nevyužijete,  odporúčame, aby ste spoločnosť zlikvidovali alebo ju odpredali. Vyhnete sa tak nevyhnutnému plateniu daňových licencií za spoločnosti, s ktorými nepodnikáte. Pokiaľ nechcete platiť minimálnu daň odporúčame, aby ste s likvidáciou začali dostatočne skoro. V prípade ak spoločnosť vstúpi do likvidácie do konca roka 2014 nebude povinná platiť daňovú licenciu. Nebude mať povinnosť platiť ani je pomernú čast !

TIP: Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti a ušetriť tak na daňových licenciách?

 Dve spôsoby ako sa vyhnúť daňovým licenciám:

Likvidácia spoločnosti

Prevzatie spoločnosti

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.