Ďanové licencie a licenčné poplatky spoločností. Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti a ušetriť tak na daňových licenciách?

Ako sa zbaviť spiacej spoločnosti?

Plán zavedenia daňových licencií mnohých podnikateľov, ktorí vlastnia tzv. “spiace” spoločnosti, ktoré dlhodobo nevykonávajú činnosť bude motivovať k zbaveniu sa spoločností s cielom vyhnúť sa plateniu licenčných poplatkov. V dnešnom článku Vám ukážeme najefektívnejšie spôsoby ako sa zbaviť takejto firmy.

1. Predaj “spiacej” spoločnosti

Jednou z možností ako sa môžete vyhnúť plateniu daňovej licencie za spiacu spoločnosť je jej predaj inej osobe. Jedná sa o prevod obchodného podielu v spoločnosti a o zmenu konateľa čím sa fakticky zbavíte svojej spoločnosti a povinnosť platenia zostáva na novom konateľovi a majiteľovi obchodného podielu.

Predaj spoločnosti je:

 • rýchly – zmena konateľa a spolčoníka s.r.o. je možná do 2 týždňov – likvidácia spoločnosti môže trvať aj rok.
 • finančné výhodný – ak ste majiteľom spoločnosti , ktorá je platcom DPH a nedisponuje žiadnymi záväzkami a splnené všetky povinnosti – môžete takúto spolčonsoť výhodne predať aj za 2000,- EUR.
 • obojstranná pomoc – ak sa stretne dopyt s ponukou môže si tak kupujúci s predávajúcim vzájomne pomôcť. Predávajúci sa zbaví neaktívnej spoločnosti a daňových licencií a kupujúci môže získať rôzne výhody kúpou spoločnosti s históriou. (ako je napr. pozitívny hospodársky výsledok, špecifický predmet podnikania, história vyžadovaná bankou pre získanie úveru…)

Možné problémy pri predaji spoločnosti:

 • nájsť kupcu môže trvať dlhšiu dobu
 • Hodnota spoločnosti – Na to aby ste spoločnosť predali potrebuejte aby bola niečím zaujímavá – platca DPH, pozitívny hospodársky výlsedok, špecifický predmet podnikania, absolútna čistota firmy, riadne vedené účtovníctvo atď.

TIP: Odporúčamé Vám nechať predaj zaujímavej spoločnosti na firmu, ktorá sa zaoberá sprotredkovaním predaja s.r.o. Získate tak profesionálne poradenstvo pri predaji spoločnosti, rýchlejšie nájdete kupcu, spoločnosť za Vás zabezpečí profesionálny zápis zmien do obchodného registra.

2. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Ak Vaša “spiaca” spoločnosť nie je zaujimavá na predaj je najvhodnejšie ju zrušiť bez likvidácie a vymazať ju z obchodného registra.  Existuje viacero spôsobov zrušenia spoločnosti a vymazania  z obchodného registra. Najednoduchším spôosobom je zrušenie spoločnosti bez likvidácie. (Ide o zlúčenie alebo splynutie). Napr. Zlúčenie –  spoločnosť A (zanikajúca spoločnosť) je „pohltená“ už existujúcou spoločnosťou B („nástupnícka spoločnosť“). Spoločnosť B preberá všetky záväzky a práva zanikajúcej spoločnosti.

Pri zrušení spoločnosti bez likvidácie:

 • rýchly výmaz z OR – spoločnosť je vymazaná do 2 týždňov
 • nie je potrebný súhlas správcu dane 
 • možnosť vzdať sa vyrovnacieho podielu – nemusí znášať zdravotný odvod vo výške 14% z vyrovnacieho podielu

Možné komplikácie zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

 • podnikateľ musí nájsť majiteľa spoločnosti, ktorá bude ochotná pohltiť “spiacu” spoločnosť a prevzať tak všetky práva a záväzky ak existujú
 • Nástupnícka spoločnosť preberá všetky práva a zostatky po zanikajúcej spoločnosti a ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti ak existujú.

3. Likvidácia spoločnosti

Ak nedokážete predať vašu “spiacu” spoločnosť pretože nie je ničím zajujimavá alebo ste nedokázal nájsť nikoho, kto by vlastnil spoločnosť s ktorou by ste mohol svoju “spiacu” firmu zlúčiť  – ako tretia alternatíva prichádza do úvahy zrušenie spoločnosti s likvidáciou.

Likvidácia spoločnsoti znamená:

 • Úplné zrušenie a výmaz s.r.o. –  zostatky zanikajúcej spoločnosti nepreberá nástupnícka spoločnosť

Likvidácia nemusí byť optimálne pretože:

 • Časovo náročná – likvidácia trvá bežne aj pol roka
 • Komplikovaná – podávanie  návrhov na zápis v obchodnom registri, zverejňovanie v Obchodnom vestníku…
 • Potrebný súhlas správcu dane

4. Zrušenie spoločnosti súdom ex offo

Ak sa Vám  nepodarilo zrušiť spoločnosť žiadnym z troch spôsobov zostáva Vám ešte podať podnet na zrušenie  a výmaz spoločnosti súdom. Na to aby ste mohli takýto podnet podať musí existovať zákonný dôvod na zrušenie vašej firmy:

 • neexistencia právneho vzťahu k sídlu
 • neexistencia orgánov spoločnosti

–          Zrušenie spoločnosti súdom považujeme za nejjednoduchší nakoľko celý proces za Vás zabezpečí súd. 

Zrušenia spoločnosti ex offo je však:

 • časovo náročný proces : 2 -3 roky – súd nie je viazaný lehotou
 • Musíte platiť počas tohto procesu a existencie firmy licenčné popltaky.
 • Možnosť transformácie na likvidáciu

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.