Contact

Contact us

Are you interested in our offer and do you need more information? Do not hesitate to contact us. Leave us a message through the contact form. We respond in 24 hours. 

Meno a Priezvisko

Emailová adresa

Predmet správy

Text správy

ADVISON s.r.o.

OFFICE:
Vodná 21
Nitra 949 01
Slovenská republika
0910 399 090

Billing information:

ADVISON s.r.o.
Kmeťova 23/8
949 11 Nitra
Slovak republic
ID No: 46 451 196
TAX ID No.: 2023386783
Company is not VAT payer.
Account no./code: 4510008705/3100
Bank account is held in: Prima banka Slovensko, a.s.

+421 910 399 090

info@chcemeserocku.sk
www.chcemeserocku.sk

Opening hours

Working days: 8:00 am – 17:00 pm
Weekend: closed

Social media

Back to Top
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).