Price list

chcemeserocku.sk / Price list

Service price list

 

 

 

Virtual office in Bratislava Price
Virtual office Tallerova 4 – BASIC from 20,- EUR / month
Virtual office Tallerova 4 – STANDARD from 26,- EUR / month
Virtual office Tallerova 4 – EXCLUSIVE from 40,- EUR / month

 

* We are not a VAT payer / Service price list is valid from 28.06.2017 /

* © 2018 ADVISON s.r.o. Every user of the www.chcemeserocku.sk site notes that the information on these pages does not provide legal advice and therefore can not be considered as such. We do not take legal responsibility for any statements made on this site. Nevertheless, we try to ensure that the content of the site is accurate. ADVISON s.r.o. does not provide legal or tax advice. The operator does not provide services under Act 586/2003 zz. about advocacy. If legal services are required by our clients, we rely on them to offer them (notaries, lawyers) for the purpose of providing them with services.

Back to Top
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).