Ready made companies

chcemeserocku.sk / Ready made companies

Ready made LLC (s.r.o.) without VAT registration

Do you need to do business today? Ready made LLC (s.r.o.) is a company that was established solely for resale to clients. We will transfer your ready made company and within 4 hours you can take action – from 499, – EUR.

from 499,- EUR

Ready made LLC (s.r.o.) with VAT registration

Becoming a VAT payer in Slovakia is an administrative and time-consuming issue after the amendment to the tax rules. Do business as a VAT payer within 4 hours with a legal and accounting perfect company.

from 2.500,- EUR

Back to Top
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).