Slovak ready-made LLC (s.r.o.) with VAT registration

What is ready made LLC (s.r.o.) company with VAT registration?

Ready made LLC (s.r.o.) with VAT registration is a limited liability company based on Slovakia registered for value added tax and was established solely for resale to clients. It is legally, economically and financially perfect.

 

(1.) VAT REGISTRATION

Each ready-made company in our offer has its own identification number (IČO), VAT ID number (IČ DPH), and TAX ID number (DIČ) and is duly registered as a monthly value-added tax payer. All ready-made companies are registered in the Commercial Register of Slovak republic.

 

(2.) FULLY PAID SHARE CAPITAL

Every ready-made company in our offer has a 100% paid-up based capital. The registered capital of each ready-made company is EUR 5,000.

 

(3.) TAX ADVISER AS GUARANTOR

All ready-made companies in our offer have been registered for value added tax by our tax advisor, who is registered in the Tax Advisory Chamber of Slovak republic. Accounting is also led by tax advisor.

(4.) HAVE NO HISTORY

None of our ready-made companies ever developed business. Each company did only the activities and acts necessary to be registered as a value added tax payer.

(5.) LEGAL PERFECTION

The legal and accounting excellence of ready-made companies is guaranteed by our expertise (tax advisors and lawyers) and especially in particular contracts.

(6.) READY FOR IMMEDIATE SALE

Every ready-made company is ready for immediate sale to the client. You can do business with a ready-made company within 4 hours.

Current offer of Slovak ready made companies registered to VAT

ID no. Business name Date of issue VAT registration Price Status
by email on request 9/2017 yes 2.700,-  2.900,- RESERVE
by email on request 9/2017 yes 2.700,-  2.900,-  RESERVE
by email on request 9/2017 yes 2.700,-  2.900,-  RESERVE
by email on request 9/2017 yes 2.900,- Reserved

What you get by buying a Slovak ready-made company with VAT registration?

Time

Do business as a VAT payer within 4 hours. We’ll save you up to 120 days. It may take as long as you successfully register your company for VAT.

Money

We will save you from € 1,000 to € 500,000. This is the amount of the security that can be determined by the tax office in the process of VAT registration.

Guarantees

When you buy a ready – made company, we contractually guarantee its legal, accounting and economic perfection.

Why buy a ready-made company from us?

 

  we are a verified company, we have sold more than 100 ready made companies

  we act discreetly and adhere to gentlemen’s agreements

  we guarantee you the legal and economic perfection of the company in the transfer documentation

  we hand over complete documentation of the company on the basis of the accession protocol

  we guarantee the economic state of the company with complete financial statements

  we have a fast response time and we are available 24/7

  the price of the company is transparent, final and includes its transfer to the client

  transfer documents are prepared within 24 hours

What is the procedure for buying the ready made company registered to VAT?

 

(1.) INITIAL CONSULTATION

Request the current offer of ready-made companies registered for VAT. Our employee will send you the current offer and advise you when choosing a suitable company.

(2.) SPECIFICATION OF CHANGES

After binding reservation of ready-made company client gives us the specification of new ownership structure of the company and all the necessary data for the preparation of transfer documents.

(3.) PREPARATION OF DOCUMENTS

Within 24 hours, we will prepare the transfer documentation, which we will send to you for approval and then we will agree on the date of signing the transfer documentation.

(4.) SIGNATURE MEETING

We meet and sign the transfer documentation before the notary. From this point, client can do business on behalf of a ready-made company as its newly appointed managing director.

(5.) REGISTRATION OF CHANGES

After signing the transfer documents, we will secure all changes, the extension of business objects and all changes entry in the Commercial Register.

(6.) NOTIFICATION AUTHORITIES

After the registration of the changes in the Commercial Register, we process the notification of the changes in the Commercial Register to all the necessary institutions and fulfill all the necessary duties.

Special limited offer: virtual office + ready-made company with VAT registration

When ordering a ready-made company with VAT registration + virtual office in Bratislava for one year, the company’s price is only 2.500, – EUR.

I am interested in buying ready-made company for 2.700, – EUR

By submitting this form, you are not obligated to order a specific service. By sending a contact blog you just inform us about your interest in the services. As soon as we receive the contact form, we will contact you by phone or email.

Meno a Priezvisko

Emailová adresa

Predmet správy

Text správy

Every user of the www.chcemeserocku.sk site notes that the information on these pages does not provide legal advice and therefore can not be considered as such. We do not take legal responsibility for any statements made on this site. Nevertheless, we try to ensure that the content of the site is accurate. ADVISON s.r.o. does not provide legal or tax advice. The operator does not provide services under Act 586/2003 zz. about advocacy. If legal services are required by our clients, we rely on them to offer them (notaries, lawyers) for the purpose of providing them with services.

Back to Top
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).