Service packages – formation of slovak LLC – limited liability company (s.r.o.)

chcemeserocku.sk / Service packages – formation of slovak LLC – limited liability company (s.r.o.)

Assisted formation of slovak LLC – limited liability company (s.r.o.)

Assisted formation of slovak LLC (s.r.o.) company is the service of establishment of the company which is designed for customers who want to save money. Significant client activity is required

  265,- EUR

Comfort formation of slovak LLC – limited liability company (s.r.o.)

A comfort formation is package of services that is suitable for anyone who needs high-quality and fast service of company formation in Slovakia. Minimal client activity is required.

  from 350,- EUR

Back to Top
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).