Nová služba – zakladanie spoločností v Maďarsku.

Služby založenie maďarskej s.r.o. (k.f.t.)

Sme veľmi potešení, že môžeme svojim klientom ponúknuť opäť služby naviac.  Naša spoločnosť ADVISON s.r.o. od 10.4.2014 zabezpečuje servis pri zakladaní spoločnosti v Maďarskej republike.

Výhody Maďarskej k.f.t.:

DPH v Maďarsku:

 • O pridelenie DIČ a IČ DPH možno požiadať automaticky ihneď, bez zbytočnej byrokracie. IČ DPH pridelené do pár dní.
 • Sadzaba DPH je 27 % v prípade poskytovania služieb alebo predaja výrobkov v tuzemsku
 • Pri ročnom obrate presahujúcom 6 miliónov HUF (cca 20 000 eur) je povinná registrácia na platcovstvo DPH
 • DPH daňové priznanie: obvykle štvrťročne, do 20. nasledujúceho mesiaca
 • pri platbe DPH presahujúcom 1 miliónov sa spoločnosť stáva mesačným platcom DPH

Daň z príjmu v Maďarsku pre spoločnosti

 • 9% daň z príjmov právnických osôb
 • daň je potrebné zaplatiť do 31. mája nasledujúceho roka, následne štvrťročne zálohu
 • Miestna daň (platí sa mestu):2 % (základ dane: obrat – náklady na materiál –predaný tovar– sprostredkované služby– náklady na výskum a rozvoj) daň je potrebné zaplatiť do 31. mája nasledujúceho roka, následne štvrťročne zálohu

Daň z dividend:

 • v prípade dividend vyplácaných zahraničným právnickým osobám: 0 %
 • v prípade dividend vyplácaných zahraničným súkromným osobám: 16 %

Daň za zamestnancov:

 • náklady spoločnosti: 28,5 %
 • dane, odvody za zamestnanca: 34,5 %
 • ak konateľ v inom členskom štáte EU platí odvody (a zároveň to potvrdí tlačivom A1), nie je povinný platiť odvody v Maďarsku

Maďarská spoločnosť s.r.o. s REGISTRÁCIOU K DPH

(IČ DPH – közösségi adószám, s.r.o. maďarsky: korlátolt felellőségű társaság-skratka k.f.t.) Táto forma spoločnosti je  veľmi obľúbená a rozšírená.

 • S maďarskou firmou registrovanou k DPH FAKTURUJETE BEZ DPH do SR aj do iných členských štátov Európskej únie.
 • S maďarskou firmou registrovanou k DPH NAKUPUJETE BEZ DPH v SR aj v iných členských štátoch Európskej únie.

Založenie kft. od 1.100,- eur

Rýchle a spoľahlivé zakladanie maďarských kft.