Profil spoločnosti

chcemeserocku.sk / Profil spoločnosti

Prečo vznikol ADVISON?

Spoločnosť ADVISON vznikla v roku 2011 ako advisory house firma, ktorá sa od začiatku svojho pôsobenia zameriavala výhradne na poskytovanie korporátnych a consultingových služieb pre začínajúcich a etablovaných podnikateľov. Dôvodom vzniku spoločnosti bola túžba zakladateľov s právnym pozadím vybudovať spoločnosť, ktorá by poskytovala spoľahlivý korporátny servis a pomáhala tak podnikateľom zbaviť sa bremena právnej regulácie ich podnikania a zložitosti korporátnych úkonov. Naším poslaním je zjednodušiť svet podnikateľov.

 

Tri piliere vízie spoločnosti ADVISON

(i) Na prvom mieste je služba klientom. Preto prvým pilierom našej vízie je úspešným poskytovaním korporátnych služieb odbremeniť klientov od problémov vytvorených právnou reguláciou ich podnikateľského prostredia tak aby sa mohli sústrediť na svoju vlastnú víziu. To znamená vytvoriť špičkový poradenský dom, kde klienti dlhodobo dostávajú všetky korporátne služby na vysokej úrovni, ktoré potrebujú a pomáhajú im dosahovať ich vlastné ciele. A to všetko pod jednou strechou.

(ii) Na druhom mieste sú naši poradci. Preto druhým pilierom našej vízie je vybudovať spoločnosť, v ktorej sú spolupracujúci členovia skupiny a naši poradcovia spokojní a za ich vysoký výkon sú vysoko finančne ohodnotení a ľudsky a profesne vážení. Chceme vytvoriť harmonické pracovné prostredie kam sa ľudia na prácu tešia a dlhodobo v ňom rastú po profesnej a ľudskej stránke. Otvárajú v ňom svoj potenciál a priestor pre sebarealizáciu.

(iii) Až na poslednom mieste je samotný rast a zisk spoločnosti, ktorý však nemožno dosiahnuť bez prvých dvoch pilierov samotnej vízie, ktoré mu predchádzajú, sú s ním priamo prepojené a podporujú ho. Pretože ak chcete niečo získať, musíte sa najprv niečoho vzdať. Ak chcete dostávať, musíte najprv dávať. Uvedomujeme si hodnotu našich klientov a poradcov, ktorí nás vedú k tomu aby bol ADVISON spoločnosťou, akú chceme vybudovať: Spoločnosť, ktorá patrí medzi popredných dodávateľov korporátnych služieb na najvyššej úrovni v Slovenskej republike. Tento cieľ chceme dosiahnuť formou consultingových domov, kde klient nájde pod jednou strechou všetky korporátne služby, ktoré potrebuje na svojej ceste za podnikateľským cieľom.

 

Hodnoty spoločnosti ADVISON

Zameranie na ciele a potreby klienta: Pomáhame dosahovať ciele klienta tým, že cielime na pochopenie jeho potrieb ako na styčný bod pre dokonalú spoluprácu a exkluzívny servis.

Tvorba tímu kde odomykáme potenciál poradcov a dávame im priestor na jeho uplatnenie: Snažíme sa poskladať team ľudí tak, že najprv zistíme silné stránky (talent) a slabé stránky poradcu. Potom sa zameriame na jeho talent, pretože na základe neho vieme určiť v čom je najlepší a dávame mu tak priestor na to aby uplatnil svoje prednosti v súlade s poskytovanými službami. Človek, ktorý robí to v čom je dobrý má nadpriemerné výsledky a práca samotná ho baví. Takto dosiahneme najlepšie výsledky akých sme schopní.

Zodpovednosť k podnikateľskému prostrediu a etickosť: Sme slušná spoločnosť a obsluhujeme slušných podnikateľov. Uvedomujeme si, že našimi aktivitami ovplyvňujeme a priamo sa podieľame na tvorbe podnikateľského prostredia. Neustále na to myslíme.

Diskrétnosť: Zakladáme si na dôslednej etickej mlčanlivosti.

Kompetentnosť a otvorenosť: Neustále sa vyvíjame a nikdy sa netvárime, že vieme viac ako naozaj vieme. Otvorene komunikujeme naše možnosti klientovi a úzko sa pridŕžame oblasti v ktorej sme naozaj doma. Nechceme byť najlepší vo všetkom, stačí nám ak budeme najlepší v segmente našich služieb.

Dôvera: Nesľubujeme, čo nevieme splniť a čo sľúbime to sa snažíme dodržať. Ctíme gentlemanské dohody, ktoré nie sú na papieri. Takto si budujeme dôveru.

Odbornosť: Pravidelne sa vzdelávame, naša práca je našim koníčkom.

Ľudský prístup v obleku: Nosíme oblek, ale máme srdce. Snažíme sa skĺbiť ľudskú tvár s profesionálnym vystupovaním. Na nič sa nehráme, sme sami sebou.

Dlhodobá spolupráca: Uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu. Túžime po tom aby sa klient vrátil aj nabudúce. Veríme, že rýchly zisk znamená dlhodobú stratu.

Priateľské ceny: Snažíme sa aby hodnota, ktorú odovzdáme klientovi bola viac ako peniaze, ktoré za služby platí.

Rýchly reakčný čas a 24/7 k dispozícii: Na Vaše emaily sa snažíme odpovedať okamžite alebo maximálne do 24 hodín. Vieme, že podnikanie máte v srdci dňom aj nocou – 24/7. Našou úlohou je kráčať tesne za Vami a byť pripravení podať Vám pomocnú ruku. Pokojne nám zavolajte aj cez víkend.

S úctou,

team spoločnosti A D V I S O N.

Späť na začiatok
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).