Môže založiť s.r.o. jedna fyzická osoba?

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj len jedna fyzická osoba, ktorá bude jediným spoločníkom spoločnosti. Táto fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Môže založiť s.r.o. cudzinec?

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj cudzinec.

Môžem založiť spoločnosť ak mám daňové nedoplatky?

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť slovenská fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma nedoplatky na dani a cle v súhrne viac ako 170,- EUR. Správca dane musí pri zakladaní spoločnosti vydať tzv. súhlas správcu dane so založením spoločnosti vydaný na meno osoby zakladateľa.

Môžem mať sídlo spoločnosti v byte?

Sídlo s.r.o. je môžné umiestniť na akúkoľvek adresu nehnuteľnosti, musíte však obchodnému registru preukázať právny vzťah k nehnuteľnosti. Sídlo Vašej s.r.o. môže byť aj na trvalej adrese zakladateľa. Jednou z alternatív je aj  sídlo v prenajatých nebytových priestoroch tzv. virtuálne sídlo. Ide o adresu nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu prenajímateľa virtuálneho sídla.  

Ako rýchlo bude s.r.o. zapísaná do obchodného registra?

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri do 20 dní odo dňa dodoania podpísanej dokumentácie klientom.

Kto môže byť konateľom v s.r.o.?

Konateľom môže byť fyzická osoba, ktorá je (a) bezúhonná (b) plnoletá (c) spôsobilá na právne úkony.

Môže byť konateľom v s.r.o. cudzinec?

Ak je cudzinec občanom štátu Európskej únie alebo občanom krajiny, ktorá je členom OECD môže byť konateľom s.r.o. bez potreby dokladovania povolenia na pobyt. Takýto cudzinec však musí doložiť výpis z registra trestov jeho domovskej krajiny prípadne z krajiny kde sa zdržiaval v poslednej dobe.

Ak je cudzinec občanom tretej krajiny bude potrebné povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Tento cudzinec musí byť najprv menovaný za konateľa spoločnosti. Potom môže požiadať o povolenie na pobyt na zastupiteľstve Slovenskej republiky vo svojej domovskej krajine. Počas doby vybavovania povolenia na pobyt cudzinca v Slovenskej republike je potrebné mať vymenovaného ešte jedného konateľa spoločnosti na vedenie spoločnosti počas tohto obdobia. Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi, ktorý chce byť konateľom spoločnosti je možné zapísať konateľa do Obchodného registra. (K zápisu je potrebné doložiť aj predmetné povolenie na pobyt na území SR)

Nenašli ste odpoveď ?

Máte otázky? Neváhajte a napíšte nám správu na info@chcemeserrocku.sk. Do 24 hodín vás budeme kontaktovať a radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Chcem napísať otázku

Späť na začiatok
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).