Ready made spoločnosti

chcemeserocku.sk / Ready made spoločnosti

 Predaj ready made s.r.o.

 Potrebujete podnikať už dnes? Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja klientom. Prevedieme Vám ready made spoločnosť a do 4 hodín môžete podnikať. Ready made s.r.o. už od 499,- EUR.

od 499,- EUR

Ready made s.r.o. platiteľ DPH

Stať sa platcom DPH (dane z pridanej honodty) je po novele daňových noriem administratívne a časovo náročnou záležitosťou. Podnikajte ako platca DPH v priebehu 4 hodín s právne a účtovne čistou ready made firmou registrovanou k DPH.

od 2.000,- EUR

Späť na začiatok
© 2021 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).