Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti s.r.o.

Čo je to súhlas vlastníka nehnuteľnosti pri založení s.r.o.?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti je dokument, v ktorom vlastník nehnuteľnosti súhlasí so zriadením sídla spoločnosti vo svojej nehnuteľnosti a súhlasí so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti do obchodného registra. Súhlas je povinnou prílohou pri prvozápise s.r.o. do obchodného registra a aj pri zápise zmeny sídla s.r.o. Pravosť podpisu vlastníka nehnuteľnosti nemusí byť osvedčená.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti ako príloha k návrhu na zápis alebo k návrhu na zápis zmien zapísaných údajov do obchodného registra môže byť nahradený aj nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi spoločnosťou a majiteľom nehnuteľonosti, ktorá preukazuje právny vzťah spoločnosti k predmetnej nehnuteľnosti a ktorá nevylučuje zápis adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti alebo ho priamo povoľuje.

Neviete si nájsť sídlo pre vašu spoločnosť?

V prípade, že nemáte vlastnú nehnuteľnosť alebo niekoho, kto Vám povolí zápis sídla spoločnosti v jeho nehnuteľnosti je vhodnou alternatívou tzv. virtuálne sídlo. Virtuálne sídlo je vhodné pre začínajúcich aj etablovaných podnikateľov, ktorí chcú mať sídlo spoločnosti na prestížnej adrese za minimálnu sumu.