Zmeny v spoločnosti

chcemeserocku.sk / Zmeny v spoločnosti

Zmena spoločníka v s.r.o.

Potrebujete previesť svoj obchodný podiel? Zabezpečíme Vám prevod obchodného podielu po všetkých stránkach.

od 180,- EUR 

Zmena obchodného mena

Chcete zmeniť obchodné meno firmy? Nemáte na to čas? Nechajte to na nás. Zapíšeme Vám zmenu obchodného mena do ORSR.

od 120,- EUR

Zmena adresy konateľa

Zmenili ste adresu trvalého pobytu? Potrebujete zapísať zmenu do ORSR? Nechajte to na nás. Zápis bude bezproblémový.

od 99,- EUR

Zmena konateľa v s.r.o.

Robíte personálne zmeny a meníte konateľov? Zmenu konateľa hravo zvládneme. Venujte sa podnikaniu. Zápis zmeny v ORSR nechajte na nás.

od 180,- EUR

Zmena sídla v s.r.o.

 

Potrebujete premiestniť sídlo svojej firmy? Nechajte to na nás. Zmenu sídla zrealizujeme za Vás. Virtuálne sídla v Bratislave. .

od 120,- EUR

Rozšírenie činnosti

 

Rozširujete predmet činnosti Vašej firmy? Dovoľte nám urobiť to za Vás.  Rýchlosť, kvalita a primerané ceny sú zamozrejmé.

od 250,- EUR

Zvýšenie základného imania v s.r.o.

Potrebujete zvýšiť základné imanie v s.r.o.? Zabezpečíme Vám zmenu základného imania po všetkých stránkach.

za 199,- EUR 

Zníženie základného imania v s.r.o.

Chcete znížiť výšku základného imania v s.r.o. ?  Nechajte to na nás. Zapíšeme Vám zmenu výšky ZI do ORSR.

za 499,- EUR

 

Späť na začiatok
© 2017 ADVISON s.r.o. Každý užívateľ stránok www.chcemeserocku.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach. Napriek tomu sa snažíme, aby obsah stránky bol presný. Spoločnosť ADVISON s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).